Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun drugog dohotka nerezidentima

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.03.1.1 Obračun drugog dohotka nerezidentima

Vesna Varšava, dipl.oec

Prema članku 39. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak drugim dohotkom osobito se smatraju:

„1. primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu

2. autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

3. primici po osnovi djelatnosti športaša

4. primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti

5. primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. ovoga Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. ovoga Zakona

6. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iz članka 9. točke 4. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa​

7. primici učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iz članka 9. točke 6. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

8. stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz članka 9. točke 14. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

9. športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje iz članka 9. točke 16. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

10. nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima amaterima prema posebnim propisima iz članka 9. točke 17. ovoga Zakona, iznad propisanih iznosa i/ili

11. ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.“

Prilikom obračuna drugog dohotka isplatitelji moraju voditi računa o obvezi obračuna i plaćanja doprinosa i poreza na dohodak.

Načelno, primici od drugog dohotka nerezidentima podliježu obvezi obračuna doprinosa za obvezna osiguranja i obvezi obračuna poreza na dohodak po stopi od 24%.

Međutim, ukoliko je Republika Hrvatska sklopila Međudržavni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom rezidentnosti primatelja ili Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, tada smo obvezni primjenjivati odredbe takvog ugovora prilikom obračuna drugog dohotka.

Nadalje, nerezident je obavezan ishodovati OIB osobno ili putem opunomoćenika, kako bi mu se mogao obračunati i isplatiti drugi dohodak.

Popis Međudržavnih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: