Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun financijskog leasinga usljed totalne štete

5.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.12.2.6 Obračun financijskog leasinga usljed totalne štete

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Temeljem ugovora o financijskom leasingu teretnog vozila, plaćali smo mjesečne kamate na financiranje te glavnicu po otplatnom planu. U međuvremenu je došlo do totalne štete na vozilu, po kojem će leasing dobiti naknadu od osiguravajuće kuće (treća strana, mi nismo u nesreći krivci). S obzirom da leasing kuća nije na vrijeme deaktivirala ugovor, još smo četiri mjeseca plaćali mjesečne otplate kamata i glavnice po otplatnom planu nakon štetnog događaja. Naknadno, kada su na naše reagiranje shvatili da su slali račune za kamate i otplate glavnice, svode vozilo na vrijednost od dana totalne štete, što je ispravno, a za preplaćeni iznos od nas traže da im ovjerimo storno račune za obrok rate u koji su uključili PDV te shodno tome traže potvrdu ispravka pretporeza s naše strane, pozivajući se na račun za teretno vozilo (iz 2018.g.) i čl.33. st. 7. Zakona o PDV-u.

U našem računovodstvu knjiženje temeljem ugovora o financijskom leasingu teretnog vozila je:

po računu leasinga, teretno vozilo kupljeno u 2018. godini: konta 03201,140012/2200 za ugovor o financijskom leasingu: 2200/2530 otplate mjesečne glavnice : 2530/1000 ; račun kamata mjesečnih 4731/2200 te plaćanje istih 1000/2200. S obzirom da nije došlo do smanjenja vrijednosti vozila niti naknadnog odobrenja za vozilo, već samo do preplate po otplatnom planu, smatramo da ne trebamo raditi ispravak pretporeza, nego smo trebali dobiti odobrenje ili račune za predujam.

Možemo li se pozvati na određen članak Zakona? Ili je ovo pitanje samo stvar dogovora između leasing kuće i nas?

Kod financijskog leasinga, u slučaju kada nastane štetan događaj, primjerice potpuna šteta vozila, do prijevremenog raskida ugovora dolazi prvoga sljedećega dana dospijeća ugovora, računajući od dana prijave štete, a za primatelja leasinga prestaju obveze po budućim najamninama. Primatelj leasinga mora napraviti procjenu nastale štete kod osiguravajućeg društva. Naknadu štete davatelju

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: