danas je 17.6.2024

Input:

Obračun minimalne plaće za puno i nepuno radno vrijeme u 2022. godini

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.7 Obračun minimalne plaće za puno i nepuno radno vrijeme u 2022. godini

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad (u daljnjem tekstu: ministar). Minimalna plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.

Hrvatski sabor je u 2021. godini većinom glasova izmijenio tada važeći Zakon o minimalnoj plaći (NN 118/18) na način da se novim izmjenama propisuje njezino obvezno ugovaranje u bruto iznosu, a poslodavac koji s radnikom ne ugovori minimalnu plaću u bruto iznosu bit će kažnjen s iznosom od 60 tisuća do 100 tisuća kuna.

Zakonom o minimalnoj plaći (NN 118/18, 120/21) propisuje se način utvrđivanja iznosa minimalne plaće, rokovi njezina utvrđivanja i provedba nadzora nad njegovom primjenom.