Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun plaće izaslanog radnika

18.10.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Postoji li razlika između obračuna doprinosa - za radnika koji je izaslan u inozemstvo na temelju potvrde A1-izaslanje zaposlenih osoba unutar EU; i obračuna doprinosa za radnika koji je u inozemstvu na temelju Prijave za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU. Na koje osnovice se računaju doprinosi iz i na plaću u jednom i drugom slučaju? Koja je osnovica za porez na dohodak, a koja za doprinose iz i na plaću ukoliko je ugovorena plaća za rad u inozemstvu veća od plaće kakvu bi radnik imao da taj isti posao obavljao u RH?

Ne postoji razlika između obračuna doprinosa za radnika koji je izaslan u inozemstvo na temelju potvrde A1 i obračuna doprinosa za radnika koji je u inozemstvu na temelju Prijave za osobe koje obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica EU, pod uvjetom da su u drugom slučaju ispunjeni uvjeti za primjenu zakonodavstva RH, o čemu odlučuje HZMO i također izdaje A1 ukoliko su uvjeti za priznavanje nacionalnog zakonodavstva zadovoljeni. Prethodno vrijedi za izaslane radnike u zemlje EU. Potvrda A1 vrijedi na čitavom području Europske unije kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje, primjerice da se doprinosi plaćaju u navedenoj državi članici i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe. Potvrda A1 izdaje se za sve osobe koje rade u državi članici različitoj od nadležne države članice, uključujući izaslane zaposlene i samozaposlene osobe, kao i zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica. Temeljem Zakona o doprinosima čl.37-39 određeno je da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznos je što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%. Mjesečna osnovica prema stavku 1. ovoga članka ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice uvećane za 20%. O iznosima mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike i za pojedina radna mjesta odnosno poslove i zadaće koje obavlja izaslani radnik poslodavac donosi opći akt sukladno odredbama propisa o radu. Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: