danas je 28.2.2024

Input:

Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - Primjer

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.3.2 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene - Primjer

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Kontinuirani obračun utroška