danas je 16.4.2024

Input:

Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.3.1 Obračun zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Metoda ponderiranog prosječnog troška podrazumijeva postupak po kojem se trošak neke stavke određuje temeljem prosječnog ponderiranog troška svih stavki na početku razdoblja i troška sličnih stavki koje su kupljene ili proizvedene u tom razdoblju. Prosjek se može izračunati periodički ili po zaprimanju svake dodatne pošiljke ovisno o uvjetima u kojima poduzetnik posluje. U situacijama kada se nabavne cijene mijenjaju, svaka nova nabavka odredit će i novu prosječnu cijenu po