danas je 16.4.2024

Input:

Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer knjiženja

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.2.3 Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene – Primjer knjiženja

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Konto  Opis    
Nabava zaliha – faktura dobavljača        
300    Kupovna cijena prema fakturi dobavljača    1       
18    Pretporez    1       
22    Obveze prema dobavljaču       1    
Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme  
301    Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme    2       
18    Pretporez    2       
22    Obveze prema dobavljaču       2    
Carine i druge uvozne pristojbe        
302    Carine i druge uvozne pristojbe    3       
18    Pretporez    3