danas je 17.6.2024

Input:

Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.2.2 Obračun zaliha po metodi stvarne (nabavne) cijene - Primjer

mr.sc Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Primjer 1: Raspored zavisnih troškova na pojedini artikl

Društvo nabavlja zalihe sirovine A, B i C. Ukupni troškovi prijevoza prema fakturi dobavljača za sve sirovine iznose 500 kn. Prilikom kalkulacije nabavne vrijednosti potrebno je ispravno rasporediti troškove prijevoza na svaki artikl.