Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrazac PO-SD

7.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

U skladu sa čl. 7. st. 4. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​ (Nar. nov., br. 1/17; nadalje Pravilnik OPD) porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu (Obrazac KPR) najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).

Obveznik poreza na dohodak - paušalist je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima, a koja zadovoljava sljedeće uvjete (čl. 2. st. 1. i st. 2. Pravilnika OPD):

  1. da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost;
  2. da po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupan godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a (300.000,00 kn);
  3. dohodak ne utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga, već se samo vodi evidencije o prometu – Obrazac KPR, u kojoj je dužan evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem.

            

Porezni obveznik koji porez na dohodak želi plaćati u paušalnom iznosu obvezan je Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu za upis u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i Prilog A u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17-128/17; nadalje Pravilnik DOH). Prijava se podnosi u roku od 8 dana od početka obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno do kraja tekućeg razdoblja za iduće porezno razdoblje, a najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine ako se radi poreznom obvezniku koji želi prijeći s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem propisanih poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka. U tom slučaju, uz Obrazac RPO potrebno je priložiti i Obrazac KPI te Obrazac TO.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se Rješenjem Porezne uprave (radi se o konačnom dohotku pa porezni obveznik po toj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu), a utvrđuje se na način da se na godišnji paušalni dohodak, koji je godišnja porezna osnovica, primjeni stopa od 12% (propisana u čl. 82. st. 5. Zakona o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 115/16; nadalje Zakon DOH). Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno.

Prema čl. 3. st. 1. Pravilnika OPD, godišnji paušalni dohodak utvrđuje se na sljedeći način:

Ukupni primici

Godišnja porezna osnovica

Godišnji paušalni porez na dohodak*

Od 0,00 do 85.000,00 kn

12.750,00 kn

1.530,00 kn

Od 85.000,00 do 115.000,00 kn

17.250,00 kn

2.070,00 kn

Od 115.000 do 149.500,00 kn

22.425,00 kn

2.691,00 kn

Od 149.500,00 do 230.000,00 kn

34.500,00 kn

4.140,00 kn

Od 230.000,00 do 300.000,00 kn

45.000,00 kn

5.400,00 kn

' *paušalni porez na dohodak uvećava se za eventualni prirez porezu na dohodak

Za porezne obveznike koji koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez na dohodak u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.​

Dakle, kod paušal­nog oporezivanja unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja, dok se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na obrascu PO-SD.

Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke: 

  • o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.)
  • o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.)
  • o ostvarenim primicima i uplaćenom
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: