Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveza kupca pri kupnji nekretnine

21.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.01.2.12 Obveza kupca pri kupnji nekretnine

Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor

Poduzeće smo koje je u sustavu PDV-a. Kupili smo nekretninu. Potpisan je ugovor o kupoprodaji 06.12.17. godine i javni bilježnik će predati na e -poreznu Ugovor. Stranke ugovora su ugovorile da se obaveza PDV-a koji se obračunava na kupoprodaju nekretnina prenosi sukladno članku 75.st.3 toč.c) u svezi s člankom 40.stavak 4 Zakona o PDV-u. I prodavatelj je u sustavu PDV-a. Što smo mi obavezni predati na e-poreznu (koje obrasce) i u kojem roku, budući da smo kupili nekretninu? U obračunu PDV-a - na koje pozicije se treba upisati račun koji bi trebao biti dobiven od kupnje nekretnine ili u slučaju da ne stigne račun, upisuje li se iznos od Ugovora o kupoprodaji u obrazac PDV-a?

Trgovačko društvo, kupac nekretnine, u svojim poslovnim knjigama prikazuje nabavu nekretnine temeljem računa. Ugovor može služiti kao prilog računu te se knjiženje nabave nekretnine ne može prikazati u poslovnim knjigama temeljem Ugovora. Ako Vam prodavatelj ne želi izdati račun do 20.01.2018. godine, dužni ste ukalkulirati nabavu nekretnine na kontu imovine ukoliko ste stekli sva prava i obveze vezane uz tu nekretninu. PDV će se obračunati u razdoblju u kojem je račun primljen, odnosno, nabava nekretnine će se prikazati u PDV obrascu u mjesecu u kojem je račun primljen.

Trgovačko društvo, kupac nekretnine, dužan je u PDV obrascu prikazati prijenos porezne obveze na pozicijama II.4.- Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: