Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveze trgovačkog društva koji prestaje djelovati po skraćenom postupku bez likvidacije

8.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.17.2.2 Obveze trgovačkog društva koji prestaje djelovati po skraćenom postupku bez likvidacije

Vesna Varšava, dipl. oec

Trgovačko društvo pokrenulo je dana 29.05.2019. godine postupak prestanka djelovanja poslovnog subjekta po skraćenom postupku bez likvidacije. Dana 12.06.2019. godine Trgovački sud donio je Rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije.

Naša pitanja jesu:

- koja se financijska izvješća moraju podnijeti - PD i GFI?

- Za koja razdoblja? Moraju biti različiti i za sva razdoblja (prije likvidacije/tijekom likvidacije/poslije- iako nije likvidacija....) ili je i postupak izvješćivanja za takva trgovačka društva skraćen?

- U kratko: koje su sve obveze trgovačkog društva koji prestaje djelovati po skraćenom postupku bez likvidacije?

Zakon o trgovačkim društvima na snazi od 20/04/2019. omogućio je člankom 472.a prestanak društva bez likvidacije po skraćenom postupku suglasnom odlukom svih članova društva.

Sastavljanje financijskih izvještaja društva propisuje par zakona: Zakon o računovodstvu, Zakon o porezu na dobit te Zakon o trgovačkim društvima.

Prema članku 19. Zakona o računovodstvu financijska izvješća sastavljaju se za:

- poslovnu godinu,

- slučaj promjene poslovne godine

- slučaj statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela),

- slučaj otvaranja stečajnog postupka,

- pokretanje postupka likvidacije,

- za razdoblje od pokretanja likvidacije do završetka likvidacije.

U članku 29. Zakona o porezu na dobit definirana su razdoblja za utvrđivanje porezne obveze, i to:

- kalendarska ili poslovna godina,

- razdoblje od početka poslovanja do kraja te poslovne godine,

- razdoblje od premještaja sjedišta iz inozemstva u tuzemstvo do kraja te poslovne godine,

- razdoblje koje se nastavlja na poslovnu godinu do dana spajanja ili podjele,

- razdoblje koje se nastavlja na poslovnu godinu od otvaranja likvidacije ili stečaja,

- razdoblje koje se nastavlja od otvaramka stečaja do kraja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: