Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu

14.7.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15-134/15; nadalje ZOR) od 1.1.2016. godine došlo je do određenih izmjena vezanih uz određivanje obveznika revizije godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja. Međutim, te izmjene nisu utjecale na sam postupak izbora revizora te ugovaranje postupka revizije, koji su i dalje uređeni Zakonom o reviziji (Nar. nov., br. 146/05-144/12; nadalje ZoREV) i Međunarodnim revizijskim standardima. Dakle, obveznici revizije financijskih izvještaja za izvještajna razdoblja koja su započela 1.1.2016. godine u potpunosti su definirani novim ZOR-om, što znači da se više ne primjenjuje čl. 6.a ZoREV-a. Uvjeti razvrstavanja poduzetnika te uvjeti za razvrstavanje u grupe poduzetnika za potrebe konsolidacije definirani su u čl. 5. i čl. 6. ZOR-a, uzimajući u obzir pokazatelje utvrđene na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, odnosno konsolidirani financijski izvještaji.

Stoga, prema čl. 20. ZOR-a obvezi revizije za 2016. godinu podliježu:

  1. godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa, te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa;

  2. konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa, ako nisu obveznici revizije kako je prethodno spomenuto u toč. 1.)

  3. odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću (ako nisu obveznici u skladu sa prethodno navedenim toč. 1.) i 2.)) čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta:

  • iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna

  • iznos prihoda 30.000.000,00 kuna

  • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine - 25.

    1. godišnji odvojeni i konsolidirani financijski

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: