danas je 10.5.2021

Input:

Obveznik obračuna i isplate naknade plaće za vrijeme bolovanja

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11 Obveznik obračuna i isplate naknade plaće za vrijeme bolovanja

dipl. iur. Morana Krušarovski

Prema propisima iz zdravstvenog osiguranja naknadu plaće za vrijeme bolovanja obračunava i isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava poslodavac (pravna, odnosno fizička osoba) kada je to propisano Zakonom, odnosno HZZO, a kako je to prikazano u Tablici 1.

Tablica 1. Naknada plaće za vrijeme bolovanja

Obračunava i isplaćuje naknadu plaće za vrijeme bolovanja Uzrok bolovanja Bolovanje na teret sredstava poslodavca Refundacija poslodavcu – refundira HZZO 
Poslodavac – pravna-fizička osoba  “obično“ bolovanje  Prvih 42 dana, prvih 7 dana za osiguranika invalida rada*  Nakon 43., odnosno 8. dana **  
za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inozemstvu na koji ga je uputila pravna ili fizička osoba ili je sam zaposlen u inozemstvu  Cijelo vrijeme bolovanja (osim za vrijeme boravka u RH, kao i u slučajevima korištenja rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta iz članka 26. točke 7. i 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju)   
- određen kao pratititelj osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu HZZO-a izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje,- njegovatelj oboljelog dijete ili supružnika   Od 1. dana bolovanja***  
- ozljeda na radu, profesionalna bolest   Od 1. dana bolovanja****  
Poslodavac – pravna osoba za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  “obično“ bolovanje  Prvih 7 dana za sve radnike  Nakon 8. dana bolovanja za sve radnike  
HZZO od 1. dana obračunava i isplaćuje na teret svojih sredstava, odnosno sredstava državnog proračuna neposredno osiguranoj osobi  - izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini,- privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe,- privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porođajem,- privremeno spriječen za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad spolovicom punoga radnog vremena sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama,- privremeno spriječen za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta,- u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta,- privremeno nesposoban za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu- novčane naknade sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama    

* Naknadu plaće za “obično“ bolovanje do 42. dana, odnosno do 7. dana obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba – poslodavac. Naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog bolesti ili ozljede, odnosno radi liječenja isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava:

  • pravna ili fizička osoba – poslodavac za prvih 42 dana “običnog“ bolovanja kao i za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inozemstvu na koji ga je uputila