danas je 16.4.2024

Input:

Obvezno zdravstveno osiguranje - Članak 5.

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Obvezno zdravstveno osiguranje - Članak 5.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Na obvezno zdravstveno osiguranje, prema odredbama ovoga Zakona, obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije, državljani države Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: države članice), državljani države koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: ugovorna država) te državljani