Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odgođeno plaćanje troškova - Primjer knjiženja

25.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.4.3 Odgođeno plaćanje troškova – Primjer knjiženja

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

290 - Odgođeno plaćanje troškova

Odnosi se na priznavanje troškova u tekućem obračunskom razdoblju, a za koje društvo nije primilo račune do datuma bilance (primjerice najamnina, voda, struja, telefon, osiguranje i sl.). Po primitku fakture iznos fakture se uspoređuje sa uračunatim iznosom troškova te se eventualna razlika evidentira kao trošak tekućeg razdoblja ili prihod.

 290 - Odgođeno plaćanje troškova    
 Odnosi se na priznavanje troškova u tekućem obračunskom razdoblju, a za koje društvo nije primilo račune do datuma bilance (primjerice najamnina, voda, struja, telefon, osiguranje i sl.). Po primitku fakture iznos fakture se uspoređuje sa uračunatim iznosom troškova te se eventualna razlika evidentira kao trošak tekućeg razdoblja ili prihod.  
    
Konto Opis D P 
290  Obračunati troškovi najamnine temeljem ugovora (faktura nije ispostavljena)        
   Troškovi zakupa i leasinga  414     
   Odgođeno plaćanje troškova (obračunati troškovi najamnine)    290  
290  Primljen je račun za najamninu (iznos računa jednak je uračunatom iznosu)        
   Odgođeno plaćanje troškova (obračunati troškovi najamnine) 290     
   Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu     220  
   Pretporez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu  180     
290  Obračunati troškovi revizije na datum bilance (prema ugovoru za reviziju)        
   Troškovi intelektualnih i drugih usluga (troškovi usluge revizije) 416     
   Odgođeno plaćanje troškova (obračunati troškovi revizije)    290  
290  Faktura revizorskog društva u sljedećoj godini (iznos računa veći je od uračunatog iznosa zbog obračunatih dodatnih troškova )        
   Odgođeno plaćanje troškova (obračunati troškovi revizije) 290     
   Troškovi intelektualnih i drugih usluga (troškovi usluge revizije) 416     
   Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu     220  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: