danas je 16.4.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića

9.12.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Zaprešića (»Narodne novine«, br. 116/17, 145/20 i »Službene novine Grada Zaprešića«, br. 06/17, 08/20) u članku 2. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2.porez na potrošnju,«

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se podnaslov i članak 6. koji glasi:

»Porez na potrošnju

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Tematski povezano s:
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: