danas je 29.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

30.1.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 103/2012., 10/2014., 45/2015. i 13/2017.) članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ove Odluke rezidentima se smatraju:

1) pravne osobe sa sjedištem u

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: