danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

10.3.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020., 53/2020., 122/2020., 53/2021., 142/2021. i 108/2022.) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sva izvješća iz članka 4. ove Odluke. Podružnica strane banke i Hrvatska banka za obnovu i razvitak dužne su

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: