Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Odluka o neisplati poduzetničke plaće

10.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.03.2.7 Odluka o neisplati poduzetničke plaće

dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Tijekom 2016. godine nad obrtnikom, obveznikom poreza na dobit, otvoren je stečajni postupak nad imovinom, radnici koji su bili prijavljeni su sukladno stečajnom zakonu odjavljeni. Od dana otvaranja stečajnog postupka nema nikakve poduzetničke djelatnosti, te smo došli do saznanja da je obrtnik još uvijek prijavljen i da bi trebalo obračunati poduzetničku plaću koji troškovi u stečajnom postupku se ne mogu podmiriti, a obzirom da isti u stečajnom postupku ni nije obavljao nikakvu poduzetničku djelatnost. Može li se može izvršiti odjava po službenoj dužnosti, te što sve još eventualno treba napraviti? Ukoliko ide odjava obrta više ne postoji mogućnost financijskog izvještavanja.

Člankom 10. točka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine broj 157/13 do 115/18), obvezno su osigurani obrtnici i trgovci pojedinci upisani u odgovarajući registar.

Odredbom članka 7. stavak 1. točka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj 80/13 i 137/13), na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika, između ostalih, osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dok prema odredbi članka 119. stavak 2. istog Zakona, osiguranoj osobi prestaje status osigurane osobe prestankom okolnosti na temelju kojih je stekla taj status.

Prema članku 41. stavak 1., stavak 2. točka 1. i 2. i stavak 4. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine broj 16/17 na snazi do 31.12.2018. godine) i članka 50. stavak 1., stavak 2. točka 1. i 2. i stavak 4. Zakona o tržištu rada (Narodne novine broj 118/18 na snazi od 01.01.2019. godine),

- pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga,

- opravdanim razlozima smatraju se:

  • - insolventnost odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
  • - zaključenje stečajnog postupka,

pri čemu se zaključenje stečajnog postupka utvrđuje na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka.

Prema odredbama članka 7. točka 1. i 35. Zakona o doprinosima (Narodne novine broj 84/08 do 106/18),:

  • - djelatnost obrta samostalna je djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana,
  • - poduzetnička plaća je primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik po osnovi samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit, od kojega se primitka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, pri čemu ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos.

Člankom 82. stavak 1., člankom 83. stavak 1. i člankom 84. stavak 1. Zakona o doprinosima, propisano je:

  • - da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: