danas je 19.1.2021

Input:

Ograničenja ovrha na plaći u 2021. godini - novi iznos za utvrđivanje visine ovrhe i izračun

12.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.01.1.1 Ograničenja ovrha na plaći u 2021. godini - novi iznos za utvrđivanje visine ovrhe i izračun

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Ovrha je postupak prisilnog ostvarivanja tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava kojega provode sudovi i javni bilježnici. Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima jedan je od najčešćih načina naplate tražbine ovrhovoditelja. Sukladno članku 197. Ovršnog zakona (NN 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017, 131/2020; dalje u tekstu: OZ), rješenjem o ovrsi na plaći određuje se pljenidba određenoga dijela plaće i nalaže se poslodavcu koji ovršeniku ne isplaćuje plaću na račun kod banke da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja. Iznimno, sud će rješenjem o ovrsi na plaći odrediti pljenidbu određenoga dijela plaće i naložiti poslodavcu koji ovršeniku isplaćuje plaću na račun kod banke da novčani iznos za koji je određena ovrha radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja.

Bitno je naglasiti da se ovrha ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su zakonom izuzeti od ovrhe ili je ovrha na njima ograničena. Članak 172. OZ određuje koja su primanja izuzeta od ovrhe. Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 131/20) koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. godine dopunjen je navedeni članak te je poslodavcima, između ostalog, omogućeno neoporezivu božićnicu, neoporezivu novčanu nagradu za rezultate rada, neoporezive jubilarne nagrade i druge neoporezive primitke isplaćivati na radnikov račun zaštićen od ovrhe. U slučaju da radnik (ovršenik) nema otvoren zaštićeni račun, iznos plaće koji je izuzet od ovrhe temeljem čl. 173 zaštićeni račun.

Iznos prosječne neto plaće relevantan je za utvrđivanje ovrha u 2021. godini, a temeljem članka 173. OZ. Naime, prosječna neto plaća jest prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u »Narodnim novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se u idućoj godini.

Sukladno tome, u Narodnim novinama broj 118/2020 objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. te za navedeno razdoblje iznosi 6.724,00 kuna. Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjuje se u 2021. godini, odnosno na svaku isplatu plaće u 2021. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2020. godine koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2021. godine.

Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u