danas je 1.8.2021

Input:

Ograničenje isplate dobiti zbog korištenja potpora za očuvanje radnih mjesta

21.7.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.14.1.2 Ograničenje isplate dobiti zbog korištenja potpora za očuvanje radnih mjesta

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić

S obzirom da su se do 30. lipnja 2021. godine morali u FINA-u dostaviti financijski podaci za statističke i druge potrebe, mnogi poduzetnici su istodobno predali i svu ostalu propisanu dokumentaciju za potrebe javne objave, iako je rok dostave podataka za potrebe javne objave najkasnije do 31.8.2021. godine. Između ostaloga, za potrebe javne objave potrebno je predati i Odluku o podjeli dobiti pa stoga, kao podsjetnik, skrećemo pozornost na određena ograničenja prilikom isplate udjela u dobiti/dividendi za one poduzetnike koji su koristili mjere potpora za:

 1. očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.
 2. očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena
 3. očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Stoga vrijedi kako je navedeno u nastavku:

 1. Poslodavac koji je za mjesec svibanj 2020. godine i nadalje, zaključno sa potporama za svibanj 2021. godine tražio Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, za 50 i više radnika mora vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od načina koji su navedeni u nastavku:
  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su:
   • bonus za postignute rezultate,

   • nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog