danas je 29.2.2024

Input:

Operativni leasing MSFI vs HSFI

22.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.10.1.2 Operativni leasing MSFI vs HSFI

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec., ovlašteni računovođa

U svom poslovanju svako društvo, kako bi oslobodilo svoja sredstva za redovno poslovanje koristi se različitim modelima financiranja osnovnih sredstava svog poslovanja, pa tako je jedan od načina podrške poslovanju i operativni leasing, koji je ovisno o veličini društva reguliran HSFI-evima ili MSFI-evima. U ovom članku glavna je želja čitatelju dati pregled glavnih karakteristika operativnog leasinga uz pregled posebnosti.

Osobni automobili i operativni leasing

Osobni automobili kojima se koristi obveznik primjene HSFI-ja putem operativnog leasinga ne evidentiraju se kao neki oblik njegove imovine, već se terete troškovi razdoblja za leasing-ratu. Primatelj leasinga plaća jamčevinu koja se evidentira kao dugotrajno ili kratkotrajno potraživanje. Pretporez iz ulaznih računa za operativni leasing može se odbiti u visini od 50 % ako je objekt leasinga osobni automobil koji služi za osobni prijevoz. Ako je objekt leasinga osobni automobil kojim se društvo koristi za obavljanje djelatnosti koje su posebno navedene u Zakonu o PDV-u, pretporez je priznat u cijelosti. Troškovi operativnog leasinga osobnog automobila koji služi za osobni prijevoz dijele se u omjeru 50 : 50, osim ako se obračunava plaća u naravi kada su svi troškovi priznati u cijelosti.

Za pravilno evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama poduzetnika važno je razlikovati operativni leasing od financijskog leasinga. Operativni leasing (poslovni najam) predstavlja ugovor kod kojeg je riječ o sklapanju ugovora o uporabi objekta leasinga bez namjere stjecanja vlasništva nakon isteka razdoblja na koje je ugovor sklopljen.

Za razliku od financijskog leasinga kod kojeg se objekt leasinga evidentira kao dugotrajna materijalna imovina primatelja