Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Oporezivanje elektroničkih usluga

15.6.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.10.1 Članak

Andrea Skorin

2020.10.1.1 Oporezivanje elektroničkih usluga

Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public

Online poslovanje, odnosno pružanje elektroničkih usluga nije izuzeto od oporezivanja te pravila koja se pri tome primjenjuju. U nastavku teksta bit će ukratko više riječi o toj tematici.

Pod elektroničkim obavljenim uslugama podrazumijevaju se na primjer sljedeće usluge:

- isporuka web – sjedišta, udomljavanje web-sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme (smještaj mrežnih mjesta (websitehosting) i mrežnih stranica (webpagehosting) na poslužitelju)

- isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje

- isporuka slika, tekstova i informacija te omogućavanje pristupa bazama podataka

- isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre te emitiranje političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih programa i priredbi

- učenje na daljinu

Posebni postupak za elektronički obavljene usluge primjenjuje se na sve takve usluge koje porezni obveznik koji nema sjedište u državi članici potrošnje obavi na području EU osobama koje nisu porezni obveznici, a koje imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u državi članici potrošnje.

Porezni obveznik koji nema sjedište u državi članici potrošnje, a u RH je prijavio primjenu posebnog postupka oporezivanja trebati će Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka oporezivanja ili promjenu te djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Navedeni porezni obveznik obvezan će biti za svako kalendarsko tromjesečje u roku od 20 dana od dana završetka razdoblja oporezivanja na koje se prijava odnosi, Poreznoj upravi podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja elektroničkim putem, bez obzira je li ili

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: