danas je 5.2.2023

Input:

Oporezivanje INO usluga Online razgovor

28.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ja kao porezni obveznik u RH uvozim robu i smjestim je na svoje carinsko skladište. Ta roba je pod carinskim nadzorom. Istu robu prodajem poreznom obvezniku u RH, roba ne napušta naše carinsko skladište i sa našeg carinskoga skladišta izvozi u treću zemlju. Roba je pod carinskim nadzorom sve dok ne napusti RH. Obračunavam li ja, kao porezni obveznik, kad ispostavim račun poreznom obvezniku u RH,  PDV? Carinska uprava tražila je kod izvoza kao prilog moj izlazni račun bez PDV-a koji sam izdala kupcu u RH.

Odgovor 1: Roba smještena u carinskom skladištu tipa D prilikom isporuke poreznom obvezniku u RH je oporeziva PDV-om. U slučaju da roba ne izlazi iz carinskog skladišta već je kupac iz njega izvozi direktno u treću zemlju morate imati vjerodostojnu dokumentaciju kojom ćete isto pravdati kako biste ispostavili račun bez PDV-a.

 

Pitanje 2: Radi se o računu ino dobavljača iz Njemačke, izvršio nam je isporuku dobara, ali na računu je naveo slijedeće: "Application of article 194 of directive, i.c. article 75, paragraph 2 of the CROATIAN VAR ACC". Mi smo to bili prijavili u Intrastat i u Prijavu PDV kao stjecanje dobara unutar EU, međutim dobavljač nije to prijavio u Intrastat. Gdje to prikazati u prijavi PDV-a i stav vezano uz obračun PDV-a? Je li to samo prolazna stavka i gdje iskazati istu?

Odgovor 2: Člankom 75.st 2. ZPDV-a propisano je: Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji