danas je 5.2.2023

Input:

Oporezivanje PDV-om ulsuga chartera i oporezivanje nekretnina Online razgovor

8.6.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Društvo d.o.o. za charter nema svoj uredi i registrirano mjesto za prijem gostiju ,nego ih direktno prima na brod. Prije su rekli da to može ići, kako je sad po Zakonu? Društvo normalno radi crew-liste i ispostavlja račune s 13% PDV-a i ima jednog zaposlenog.
Odgovor predavača: Društvo mora imati sjedište - ured iz kojeg obavlja svoju registriranu djelatnost, ali prema mom razumijevanju nije uvjet da to mjesto mora biti i mjesto za prijem gostiju već se gosti mogu primati direktno na plovilo.

Pitanje 2: Društvo d.o.o. se bavi charterom i ima jednog zaposlenog, ali nema prijamno mjesto za goste, nego ih direktno prima na brod. Normalno radi crew-liste i ispostavlja račune s PDV 13%.Kad smo jednom pitali savjetnike, rekli su da ne mora imati uredi i prijamno mjesto,jer to i sad tako ili mora imati?
Odgovor predavača: Nije mi poznato da društvo koje se bavi charterom mora imati mjesto na kojem će primati goste, a da to nije plovilo. No društvo mora imati registrirano sjedište - ured iz kojeg obavlja svoju gospodarsku djelatnost.

Pitanje 3: Najam stana: znači ako osoba kojom smo iznajmili stan, ne prijavi tu prebivalište, mi na takvu uslugu moramo obračunati PDV, tj. najmoprimatelj nam mora dostaviti dokaz o prijavi da bi usluga bila oslobođena PDV-a?
Hvala
Odgovor predavača: Najam stana za stanovanje ne podliježe obvezi PDV-a, ali se postavlja pitanje zašto na toj adresi nije prijavljeno boravište (ne prebivalište). Ili je taj stan dan u podnajam?

Pitanje 4: Najam stana: znači ako osoba kojom smo iznajmili stan, ne prijavi tu prebivalište, mi na takvu uslugu moramo obračunati PDV, tj. najmoprimatelj nam mora dostaviti dokaz o prijavi da bi usluga bila oslobođena PDV-a?
Hvala
Odgovor predavača: Najam stana za stanovanje ne podliježe obvezi PDV-a, ali se postavlja pitanje zašto na toj adresi nije prijavljeno boravište (ne prebivalište). Ili je taj stan dan u podnajam?

Pitanje 5: Društvo A prodaje a društvo B kupuje novu nekretninu, oba društva su u sustavu
PDV-a. Može li se u tom slučaju primijeniti institut prijenosa porezne obveze?
Odgovor predavača: Kod stjecanja nove nekretnine ne može se primijeniti institut prijenosa porezne obveze.
Taj bi se institut prijenosa porezne obveze mogao koristiti samo u slučaju da se radi o nekretnini za koju je od prvog stjecanja odnosno korištenja prošlo više od 2 godine pa bi isporuka takve nekretnine bila oslobođena plaćanja PDV-a, a podlijegala bi plaćanju poreza na promet nekretnina, a prodavatelj bi u tom slučaju morao provesti ispravak pretporeza jer nije prošlo 10 godina od uporabe, odnosno ako bi se uz prijenos porezne obveze izbjegao trošak plaćanja poreza na promet nekretnina.

Pitanje 6: Naše pitanje je slijedeće: Da li se prodaja IZGRAĐENOG? građevinskog zemljišta koje se sastoji od