Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Oporezivanje usluga u graditeljstvu prema novom Zakonu o PDV-u

9.7.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Republika Hrvatska s prvim danom mjeseca srpnja postala je punopravna članica Europske unije te je njeno zakonodavstvo, u području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, u postupku pristupanja Europskoj uniji usklađeno s odredbama Direktive 2006/112/EZ. Novim Zakonom o PDV-u (NN, broj 73/13, dalje: Zakon) propisani su mnogi noviteti, ponajprije u pogledu oporezivanja transakcija na zajedničkom tržištu EU. Naime, obzirom da pri prijenosu dobara između Republike Hrvatske i drugih država članica više neće biti carinske kontrole, dosadašnji pojam uvoza, pri trgovini na zajedničkom tržištu, zamijenit će pojam „stjecanje dobara“, a redovni porezni obveznici neće biti obvezni uplaćivati PDV pri stjecanju dobara, već će svoju poreznu obvezu iskazati kroz prijavu PDV-a te u istom obračunskom razdoblju izvršiti i odbitak pretporeza po navedenoj transakciji. Također, načelno, kod primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica, porezna obveza će sa stranog poreznog obveznika prelaziti na domaćeg poreznog obveznika ili osobu koja nije redovni porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, koji će prijenosom porezne obveze obračunati PDV. Navedeni postupak obračuna PDV-a se na zajedničkom tržištu EU uobičajeno naziva „reverse charge“.

Međutim, u određenim slučajevima prijenos porezne obveze vršit će se i kod transakcija između dva domaća porezna obveznika. Navedeno će se, među ostalim, provoditi i kod usluga u građevinarstvu.

Naime, iako načelno PDV mora plaćati svaki porezni obveznik koji obavlja oporezive isporuke dobara i usluga, člankom 75. Zakona propisane su situacije u kojima će PDV biti obvezna plaćati druga osoba. U skladu s navedenim, a prema odredbama članka 75. stavka 3. točka a. Zakona, porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u RH, bit će obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge odnosno usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Navedeno se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.

Pravilnikom o PDV-u (NN, broj 79/13) detaljnije je pojašnjeno koje se sve usluge smatraju građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a. Zakona. U skladu s člankom 152. Pravilnika tim uslugama se osobito smatraju: usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom, pripremni radovi na gradilištu, radovi na rušenju objekta ili njegovih dijelova, izgradnja građevinskih objekata ili njihovih dijelova, instalacijski radovi, završni građevinski radovi, održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova, uključujući čišćenje, keramičarske, tapetarske i parketarske radove, pružanje usluga nadzora, postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje s rukovateljem, svaka usluga koja uključuje isporuku pokretnina i njihovu ugradnju u nekretnine tako da pokretnina stječe svojstva nekretnine, ustupanje osoblja, ako osoblje obavlja građevinske usluge.

Pravilnikom je također detaljnije pojašnjeno i tko je obveznik plaćanja PDV-a za usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona. Naime, u skladu s člankom 151. Pravilnika obveznik plaćanja PDV-a temeljem članka 75. stavka 3. Zakona je svaki porezni obveznik primatelj dobara, odnosno usluga, upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu kada mu dobra isporuči ili obavi usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu. Pri tome treba napomenuti da primatelj usluga mora imati pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Također, treba imati na umu da se odredbe članka 75. stavka 3. Zakona ne primjenjuju se na osobu koja je prešla prag stjecanja ili je od njega odustala te na osobu koja prima usluge od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: