Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Osnovna obilježja sustava internih kontrola subjekta

18.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.21.1 Članak

Andrea Skorin

2020.21.1.1 Osnovna obilježja sustava internih kontrola subjekta

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Sustav interne kontrole (SIK) značajan je faktor kvalitete računovodstveno-informacijskog sustava subjekta, a za njegovu implementaciju odgovoran je menadžment. SIK obuhvaća politike, metode i postupke usvojene od menadžmenta koje su ugrađene u organizaciju subjekta, a cilj je omogućiti nesmetano djelovanje svih poslovnih funkcija društva, odnosno uspješnog poslovanja subjekta.

Sam pojam interne kontrole može se definirati kao proces koji je oblikovan od strane uprave, menadžmenta i osoblja, kako bi se steklo razumno uvjerenje o ostvarenju ciljeva, kao što su: pouzdanost financijskog izvještavanja; usklađenost poslovanja sa zakonima i ostalom regulativom; učinkovitost i djelotvornost poslovnih operacija te zaštita imovine. Prema tome, interne kontrole, kao skup aktivnosti kojim se postižu ciljevi poduzeća, predstavljaju samo jedan od elemenata SIK-a te se ciljevi interne kontrole odnose na ostvarenje operativnih, informacijskih te ciljeva podudarnosti.

Oblikovanje SIK-a ovisi o karakteristikama svakog pojedinog subjekta budući da uspostava odgovarajućeg SIK-a ovisi o mnogo čimbenika (npr. veličina društva, oblik organizacije, osposobljenost ljudi, stil rukovođenja). Interne kontrole ugrađuju se u sve faze poslovnog procesa, odnosno u cjelokupni sustav poduzeća (izvršni, informacijski i upravljački podsustav) kako bi se ostvarili ciljevi društva, ali se pri tome mora voditi računa da su troškovi postupaka kontrole koji se provode niži od koristi koje društvo očekuje od njihovog provođenja. Primjerice:

1.) Administrativne ili izvršne kontrole - odnose se na izvršni podsustav poduzeća te se implementiraju u pojedinim poslovnim funkcijama poduzeća (nabava, proizvodnja, prodaja, financije i dr.). Osnovna svrha ovih kontrola je povećati djelotvornost ukupnog poslovanja te točnost i pouzdanost svih funkcija izvođačkog podsustava. Kontrolni postupci koji se najčešće provode su, npr.:

a) u podsustavu nabave: centralizirani izbor dobavljača, autorizacija narudžbi, prethodno numerirane narudžbe, praćenje uvjeta dobavljača, korištenje povoljnih uvjeta i dr.

b) u podsustavu prodaje: podjela dužnosti, mjere kontrole redovitog plaćanja, fakturiranje i dostava robe na skladište, autorizacija zaduživanja za kupce i dr.

2.) Računovodstvene kontrole – kontrole koje se provode unutar informacijskog sustava, odnosno računovodstvenog sustava, a obuhvaćaju mjere, postupke i pravila koje imaju za cilj osigurati točnost, valjanost i sveobuhvatnost računovodstvenih evidencija i izvještaja te ujedno i zaštititi imovinu društva, bilo od gubitka ili krađe. Utječu na konzistentno provođenje usvojenih računovodstvenih politika, a obuhvaćaju sve organizacijske mjere, kontrolne metode i postupke koje poduzeće primjenjuje prilikom računovodstvenog iskazivanja poslovnih transakcija, a time utječu i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: