Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Otpis i rashodovanje sitnog inventara

27.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.06.1.2 Otpis i rashodovanje sitnog inventara

Silvija Pretnar, ovlašteni interni revizor

Za potrebe definiranja koja imovina se može klasificirati kao sitan inventar (npr. alati, pribor i slična sitna imovina), potrebno je razmotriti odredbe računovodstvenih standarda, ali i poreznih propisa. Računovodstveni standardi, kao jedan od kriterija klasifikacije imovine, navode očekivani vijek upotrebe i realizacije imovine, tj. vijek trajanja kraći ili dulji od jedne godine, bez navođenja ograničenja u smislu troška nabave. S druge strane, porezni propisi (čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit; Nar. nov., br. 177/04-121/19) definiraju dugotrajnu imovinu kao stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana. Međutim, najčešće u praksi, bez obzira na vijek upotrebe, imovina čiji je trošak nabave do 3.500 kn klasificira se kao sitan inventar, pri čemu je potrebno voditi skladišnu evidenciju, analitičko knjigovodstvo sitnog inventara (na zalihi i u upotrebi) te financijsko knjigovodstvo.

Otpis sitnog inventara

Prilikom izdavanja sitnog inventara u upotrebu, potrebno je evidentirati otpis sitnog inventara, koji se iskazuje kao trošak razdoblja. Pri tome, poduzetnik računovodstvenim politikama (ili odlukom uprave= treba propisati metodu otpisa koju će primijeniti prilikom davanja sitnog inventara u upotrebu. Metode koje se mogu primijeniti su:

metoda jednokratnog otpisa (100%-tni otpis)

metoda kalkulativnog otpisa.

U praksi se najčešće koristi metoda jednokratnog opisa, što znači da se prilikom davanja sitnog inventara u upotrebu priznaje trošak razdoblja u ukupnoj vrijednosti izdanog sitnog inventara. Iako je knjigovodstvena vrijednost tog sitnog inventara 0 kn, isti je potrebno i dalje zadržati u evidenciji društva.

Primjer i knjiženje (metoda jednokratnog otpisa):

Društvo na zalihi ima 10 kom alata u ukupnoj vrijednosti 10.000 kn (tj. 1.000 kn po kom). U upotrebu izdaje 2 komada alata, što iznosi 2.000 kn. Koristi se metoda 100%-nog otpisa.

Red. br.  Opis  Iznos  Konto  
Duguje  Potražuje  
1.  Izdavanje sitnog inventara u upotrebu  
Sitan inventar u upotrebi  2.000,00  351   
Sitan inventar u skladištu  2.000,00   350  
2.  Otpis sitnog inventara (100%-tni iznos)  
Otpis sitnog inventara (trošak)  2.000,00  405   
Ispravak vrijednosti sitnog inventara  2.000,00   357  

Primjenom metode kalkulativnog otpisa sitan inventar se otpisuje sukladno vijeku trajanja sitnog inventara. Primjerice, sitan inventar će se nakon stavljanja u upotrebu koristiti 10 mjeseci, što znači da će se na mjesečnoj razini priznati trošak u iznosu od 10% nabavne vrijednosti sitnog inventara stavljenog u upotrebu. Dakle, formula izračuna je kako slijedi: 100%/vijek upotrebe * trošak nabave sitnog inventara.

Primjer i knjiženje (metoda kalkulativnog otpisa):

Društvo na zalihi ima 10 kom alata u ukupnoj vrijednosti 10.000 kn (tj. 1.000 kn po kom). U upotrebu izdaje 2 komada alata, što iznosi 2.000 kn. Vijek upotrebe alata je 10 mjeseci. Društvo priznaje trošak otpisa na mjesečnoj razini u iznosu od 200 kn.

Red. br.  Opis  Iznos  Konto  
Duguje  Potražuje  
1.  Izdavanje sitnog inventara u upotrebu  
Sitan inventar u upotrebi  2.000,00  351   
Sitan inventar u skladištu  2.000,00   350  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: