danas je 19.1.2021

Input:

Otpremnina za radnika

25.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.21.2.3 Otpremnina za radnika

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Kolika bi trebala biti otpremnina za radnika koji kod nas radi od 09.03.2018.godine i završava sa 6.11.2020.godine, bruto plaća zadnja tri mjeseca iznosila je 19.395,39 kn odnosno 6.465,13 kn po mjesecu za puni fond sati (u tom periodu je bio i na bolovanju)?

Svota otpremnine, sukladno odredbama članka 126. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14 do 98/19; dalje u tekstu: ZOR), određena je najmanje u visini jedne trećine prosječne bruto plaće radnika ostvarene u tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca, ali najviše u iznosu šest prosječnih bruto plaća radnika ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Pravo na otpremninu uvijek se određuje od punih godina rada (članak 126. stavak 2. ZOR-a), tako da se posljednja nepotpuna godina ne uračunava te se tako za radnika:

• za kojeg je radni odnos započeo 9.3.2018., a završiti će 6.11.2020. godine,

• i koji ima 2 godine, 7 mjeseci i 28 dana rada kod poslodavca,

• otpremnina određuje u odnosu na 2 navršene godine rada.

Prema članku 7. stavak 2. red. broj 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 10/17 do 74/20; dalje u tekstu: Pravilnik o PDOH), neoporeziva svota otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu iznosi 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca koji otkazuje ugovor o radu.

Prema tome, pod pretpostavkom da je Ugovorom o radu uređena otpremnina sukladno odredbama Zakona o radu, odnosno da nije ugovorena posebna svota otpremnine i da se radi o poslovno uvjetovanom otkazu, a ne sporazumnom raskidu radnog odnosa:

Za radnika se pravo na otpremninu određuje u odnosu