danas je 26.9.2023

Input:

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja soba i apartmana

18.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.18.1.2 Paušalno oporezivanje iznajmljivanja soba i apartmana

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Građani iznajmljivači koji nisu obveznici PDV-a, a ostvaruju dohodak od iznajmljivanja, imaju mogućnost plaćanja paušalnog poreza na dohodak. Za paušalno plaćanje poreza na dohodak koji je ostvaren obavljanjem djelatnosti iznajmljivanja, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku kojom propisuje visinu paušalnog poreza. No, ako su građani iznajmljivači postali obveznici PDV-a, tada se ostvareni dohodak od imovine na temelju iznajmljivanja soba i postelja turistima, mora oporezivati kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovu podataka iz poslovnih knjiga ili se može na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak.

Odluka jedinice lokalne samouprave o visini paušalnog poreza

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, koja se primjenjuje na porezne obveznike koji djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu obavljaju na području te jedinice lokalne samouprave.

Naime, Odluka se primjenjuje za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području te jedinice lokalne samouprave, neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave utvrđuje se visina paušalnog poreza:

-po krevetu,

-po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i

-po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Visina paušalnog poreza propisuje se u iznosu koji ne može iznositi