Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

PDV: izmjene obrasca zbirna prijava "

19.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.1.2 PDV: izmjene obrasca „zbirna prijava ”

Ksenija Cipek, dipl.oec.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 121/19) , u sustav PDV-a uvedene su odredbe Direktive Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost za oporezivanje trgovine među državama članicama (dalje u tekstu: Direktiva). Novine se odnose na uvođenje pojednostavljenih mjera kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU u svrhu korištenja tih dobara sa zaliha, uvođenje jedinstvenih pravila kod isporuka u nizu (lančanih transakcija) u kojima sudjeluje više poreznih obveznika iz različitih država članica EU, uvođenje jasnijih pravila o korištenju dokaza u svrhu primjene oslobođenja za isporuke dobara u druge države članice EU te PDV ID broj i podnošenje Zbirne prijave postaju materijalni uvjeti za primjenu oslobođenja kod isporuka dobara u druge države članice EU.

Prema Direktivi, premještanje dobara odnosi se na situaciju u kojoj je dobavljaču u trenutku prijevoza dobara u drugu državu članicu već poznat identitet osobe koja stječe dobra i kojoj će ta dobra biti isporučena u kasnijoj fazi te nakon dolaska dobara u državu članicu odredišta. Prema sadašnjoj situaciji time dolazi do pretpostavljene isporuke (u državi članici otpreme robe) i pretpostavljenog stjecanja unutar EU (u državi članici dolaska dobara), nakon čega slijedi „domaća“ isporuka u državi članici dolaska te se time zahtijeva identifikacija dobavljača za potrebe PDV-a u toj državi članici. Kako bi se izbjegla ta situacija, za takve bi transakcije, ako se odvijaju između dva porezna obveznika, trebalo pod određenim uvjetima smatrati da njima dolazi do jedne isporuke izuzete od PDV-a u državi članici otpreme i jednog stjecanja unutar EU u državi članici dolaska.

Slijedom navedene implementacije europskog prava u hrvatski porezni sustav, potrebno je bilo uskladiti i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: