danas je 19.6.2021

Input:

PDV na objavu članaka u EU

4.5.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.2.5 PDV na objavu članaka u EU

Sandra Hrvatin, dipl.oec, ovlašteni interni revizor

Visokoškolska smo ustanova i platili smo u račun za objavu članaka u vanjskim publikacijama. Račun je izdan bez obračuna PDV-a s napomenom RC. Porezni brojevi su navedeni na računu. Trebamo li na tu uslugu obračunati PDV?

Zakonski okvir koji regulira obračun i plaćanje PDV na tzv „ino usluge” je:


● Čl.17. st.2. Zakona o pdv (73/13-138/20 ustanova)
● Čl.75.pod 6) Zakona o pdv (73/13-138/20 porezni obveznici

Sukladno tome i pod pretpostavkom da je visokoškolska