danas je 5.2.2023

Input:

PDV novosti u 2019.godini Online razgovor

10.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Kako se tretira/obračunava PDV u slučaju: kupujemo robu u Njemačkoj, prodajemo korisniku u Hrvatskoj, ali mjesto isporuke je centrala korisnika u Austriji.

Odgovor 1: Obzirom da je mjesto isporuke u Austriji trebali bi se za potrebe PDV-a registrirati u Austriji.

Pitanje 2: Imamo maloprodaju i veleprodaju građevinskog materijala. Trebamo li kupcima obveznicima PDV-a isporuku željeza i proizvoda od željeza (armatura) fakturirati s prijenosom porezne obveze i molim Vas navedite na koji članak se pozvati?

Odgovor 2: Od 01.01.2019 tuzemni prijenos porezne obveze primjenjuje se i na isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).

Na računu trebate napisati napomenu: PDV nije obračunan sukladno odredbi članka 75. stavak 3. točka g) Zakona o PDV-u.

Pitanje 3: Molimo da pojasnite novu evidenciju o primljenim e URA-ma koja se prvi puta predaje uz PDV 20.02.2019.

Odgovor 3: To nisu nove evidencije već postojeće knjige UR-a koje se elektroničkim putem dostavljaju PU do 20. u mjesecu za protekli mjesec.

Pitanje 4: Ako porezni obveznik nije u sustavu PDV-a. A npr. 15.03.2019 ostvari isporuke preko 300.000,00 kn. S kojim datumom ulazi u sustav PDV-a i koji je rok za obavijest poreznoj upravi?

Odgovor 4: U sustav ulazi sa 01.04. a obavijest šalje najkasnije do 15.04. - članak 186. stavak 3. Pravilnika o PDV-u.

Pitanje 5: Vezano uz obvezu dostave posebne evidencije o ulaznim računima od 1.1.2019 godine, znači li to da se elektroničkim putem dostavljaju posebne evidencije o svim ulaznim računima zaprimljenim u jednom mjesecu?

Odgovor 5: Da, dostavljate knjigu UR-a

Pitanje 6: Imate li informaciju može li se koristiti snižena stopa PDV-a 13 % na usluge skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo?  Također nas zanima je li igdje propisano koja su to nadležna tijela?

Odgovor 6: Člankom 47. stavak 2. točka z) Pravilnika o PDV-u propisano je da se sniženom stopom od 13% oporezuju

"...usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo,

Pod uslugama i povezanim pravima pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno