Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.5 Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Beneficirani staž je staž osiguranja s povećanim trajanjem, pri čemu se snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99,46/07, 41/08 i 61/11 ). Navedenim Zakonom su propisana radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem jesu radna mjesta na kojima postoje štetni utjecaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost zaposlenika, unatoč tome što su primijenjene opće i posebne zaštitne mjere utvrđene propisima o zaštiti na radu.

Staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem reguliran je i posebnim propisima I to:

 • Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ('Narodne novine', broj 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12)

 • Zakonom o vatrogastvu ('Narodne novine', broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) 

 • Zakon o humanitarnom razminiranju ('Narodne novine', broj 153/05, 63/07 i 152/08) 

 • Zakonom o protuminskom djelovanju (NN 110/15) Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta ('Narodne novine', broj 76/09, 116/10,57/11,136/12, 148/13, 70/17) 

 • Zakon o carinskoj službi ('Narodne novine', broj 68/13, 30/14, 115/16) 

 • Pomorski zakonik (“Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Stope za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, sukladno Zakonu o doprinosima jesu:

1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

 • kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,86%

 • kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 7,84%

 • kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 11,28%

 • kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 17,58%

2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

 • kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 3,61%

 • kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 5,83%

 • kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 8,39%

 • kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 13,07%.

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

 • kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 1,25%

 • kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,01%

 • kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,89%

 • kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,51%.

U nastavku slijedi primjer obračuna plaće za radnika kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Maja Perić iz Zagreba osiguranica je samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, a radi na radnom mjestu za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem odnosno svakih 12 mjeseci rada računa se kao 18 mjeseci; uzdržava jedno dijete (osobni odbitak je 3.900,00 kn); plaća 15.000,00 kn.

Slijedi obračun redovne plaće za ožujak, isplata 13. travnja:

1  Bruto plaća 15.000,00 kn 
2  Mirovinsko 1. stup 20%  3.000,00 kn  
3  Mirovinsko 2. stup 5%  0,00 kn  
4  Dohodak (1-2) 12.000,00 kn 
5  Osobni odbitak  3.900,00 kn  
6  Porezna osnovica 8.100,00 kn 
7  Porez po stopi 12%  264,00 kn  
8  Porez po stopi 25%  1.475,00 kn  
9  Porez po stopi 40%  0,00 kn  
10  Porez ukupno 1.739,00 kn 
11  Prirez 18% ZG  313,02 kn  
12  Ukupno porez i prirez 2.052,02 kn 
13  Neto 9.947,98 kn 
14  Doprinosi na plaću:     
15  Bruto plaća 15.000,00 kn 
16  Doprinos za zdravstveno 15%  2.250,00 kn  
17  Doprinos za slučaj ozljede 0,5%  75,00 kn  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: