danas je 19.6.2021

Input:

Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.5 Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Beneficirani staž je staž osiguranja s povećanim trajanjem, pri čemu se snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu na način i pod uvjetima propisanim novim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 115/2018). Navedenim Zakonom su propisana radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, staž osiguranja s povećanim trajanjem osiguranika – osoba s invaliditetom iz članka 1. točke 3. istog Zakona, snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu, te postupak i vođenje evidencija o radnim mjestima i zanimanjima odnosno osiguranicima kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i nadzor, financiranje i prekršajne odredbe.

Osobito teška i za zdravlje i radnu sposobnost štetna radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem jesu radna mjesta na kojima postoje štetni utjecaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost zaposlenika, unatoč tome što su primijenjene opće i posebne zaštitne mjere utvrđene propisima o zaštiti na radu.

Novim Zakonom su redefinirana radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise. Naime, smanjen je dosadašnji broj radnih mjesta, na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, pa se tako od 1. siječnja 2019. ukida staž osiguranja s povećanim trajanjem na 43 radna mjesta u odnosu na raniji Zakon, a ostaje na 52 radna mjesta podijeljena u 17 odjeljaka. Za 22 radna mjesta snižava se postojeći stupanj povećanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Na popis zanimanja dodaju se dva nova (zanimanje voditelja kabinske posade zrakoplova i člana kabinske posade zrakoplova) čime se broj zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem povećava s 11 na 131.

 

Nadalje, novim se zakonom proširuje krug osoba s invaliditetom kojima se staž računa s povećanim trajanjem i za tu kategoriju osiguranika staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se i za razdoblje zaposlenja u nepunom radnom vremenu.

Staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem reguliran je i posebnim propisima i to:

 • - Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ('Narodne novine', broj 128/99, 129/00, 16/01, 22/02, 41/08 i 118/12)
 • - Zakonom o vatrogastvu ('Narodne novine', broj 125/19) 
 • - Zakonom o protuminskom djelovanju (NN 110/15, 118/18, 98/19)
 • - Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta ('Narodne novine', broj 76/09, 116/10,57/11,136/12, 148/13, 70/17) 
 • - Zakon o carinskoj službi ('Narodne novine', broj 68/13, 30/14, 115/16, 39/19, 98/19) 
 • - Pomorski zakonik (“Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19)

Stope za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, sukladno Zakonu o doprinosima jesu (članak 13.):

1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

 • - kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,86%
 • - kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 7,84%
 • - kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 11,28%
 • - kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 17,58%

2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:

 • - kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 3,61%
 • - kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 5,83%
 • - kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 8,39%
 • - kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 13,07%.

Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa (članak 17.):

 • - kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 1,25%
 • - kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,01%
 • - kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,89%
 • - kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,51%.

U nastavku slijedi primjer obračuna plaće za radnicu kojoj se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Maja Perić iz Zagreba osiguranica je samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, a radi na radnom mjestu za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem