danas je 5.2.2023

Input:

Plaća u naravi i drugi dohodak u 2020.Online razgovor

18.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Kako se utvrđuje iznos plaće u naravi?

Odgovor 1: Utvrđuje se po tržišnoj vrijednosti, pri čemu je tržišna vrijednost zajedno s PDV-om neto iznos, koji treba preračunati u bruto iznos za obračun doprinosa i poreza.

Pitanje 2: Može li ugovor o djelu biti na više godina s obzirom da je riječ o specijalističkom znanju za koji je potreban određeni certifikat a takvih osoba nema puno?

Odgovor 2: Ugovor o djelu veže se na točno određeno djelo a ne na razdoblje. Znači u ugovoru mora biti navedeno točno djelo koje će se obaviti a može i maksimalno razdoblje u kojem se očekuje da se djelo završi, ali ne može za neko unaprijed nedefinirano djelo. Također ne mogu se vršiti sukcesivna plaćanja - nego se plaćanja vrše po obavljenom definiranom djelu.

Kod ugovora o djelu se radi o ugovoru temeljem kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, radi za svoj račun i na svoj rizik, radi u korisnom radnom vremenu pri čemu može raditi osobno ili može posao povjeriti i trećoj osobi jer odgovara za djelo i dužan ga je napraviti po