Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pokriće gubitka tekuće godine

26.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Pokriće gubitka tekuće godine

Tea Vrbka, mag.oec.

Gubitak je višak rashoda nad prihodima i predstavlja smanjenje vrijednosti vlastitog kapitala. Razlikuje se gubitak prije i gubitak nakon oporezivanja, jer je zbog razlike između računovodstvenih i poreznih propisa glede tretmana pojedinih prihoda i rashoda ponekad moguće utvrditi obvezu za porez na dobit iako je iskazan računovodstveni gubitak, i obrnuto. Prelaskom u sljedeću godinu ovaj se gubitak iskazuje kao preneseni gubitak. Nije propisan rok u kojem se mora pokriti gubitak. Ove situacije su najčešće u malim d.o.o.-ima i j.d.o.o.-ima kada vlasnik koji je obično i direktor, kao fizička osoba pozajmljuje d.o.o.- u novac potreban za poslovanje.

Pokriće tekućeg dobitka u d.d.

Ako d.d. prvi put ostvari gubitak za 2018., ovaj se gubitak može nadoknaditi tek u 2019. i to propisanim redoslijedom iz sljedećih izvora (čl. 220. i 222. ZTD-a):

  1. zadržane dobiti,
  2. zakonskih pričuva i rezervi kapitala iznad 5%,
  3. ostalih pričuva (ali bez ostalih pričuva za otkupljene vlastite dionice i pričuva oblikovanih temeljem čl. 19. ZOR.-a),
  4. statutarnih pričuva,
  5. zakonskih pričuva i rezervi kapitala do 5%.

Pritom se zakonske pričuve i rezerve kapitala ne mogu koristiti za pokriće gubitka, ako se istovremeno rezerve društva koriste za isplatu dividende.

Podjela dobiti i pokriće gubitka u d.o.o.

O uporabi ostvarene dobiti d.o.o.-a odlučuje skupština u roku od 8 mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu, dakle za 2018. do 31.8.2019. Ako se skupština održava iza 30.6., uz GFI u Finu se do 30.6.2019. treba dostaviti odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja od strane uprave i odluka o prijedlogu uprave s kojom se suglasio nadzorni odbor (ako ga d.o.o. ima) o prijedlogu podjele dobiti ili pokriću gubitka.

Slično kao i kod d.d.-a, prije podjele dobiti članovima društva, dobit ostvarena u 2018. u d.o.o.-u mora se, u skladu s čl. 406. i 406.a ZTD-a,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: