danas je 19.1.2021

Input:

Polaganje novca na tekući račun

24.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.21.2.2 Polaganje novca na tekući račun

Maja Hleb, dipl.oec.

Do kojeg se iznosa može na vlastiti tekući račun staviti novac, a da ne podliježe provjeri bilo porezne uprave ili trećeg organa? Također, oporezuje li se ili se primjenjuje naknada na iznos od 70 tisuća kuna koji bi se odjednom položio na račun?

Najvažniji propisi koji reguliraju ovo područje su Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 115/16 do 32/20), Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 10/17 do 74/20), Zakon o porezu na dobit („Narodne novine” broj 117/04 do 32/20), Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine” broj 95/15 do 59/20), Opći porezni zakon („Narodne novine” broj 115/16 do 42/20), Pravilnik o primjeni Općeg poreznog zakona („Narodne novine” broj 45/19 do 103/20), Zakon s sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine” broj 108/17 i 39/19) te 7 pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, svi objavljeni u „Narodnim novinama” broj 1/19.

Sve uplate na račune građana, obrtnika i pravnih osoba, neovisno o uplaćenom iznosu podložne su provjeri nadležnih tijela. Provjera/nadzor ovisi o više čimbenika, a ovise o konkretnom slučaju: npr. može se raditi o kontroli podnijete prijave poreza na dohodak građana sukladno Zakonu o porezu na dohodak, može se raditi o kontroli nesrazmjera imovine i prihoda prema članku 68. Općeg poreznog zakona, može se raditi o provjeri poslovanja pravne osobe prilikom čega su utvrđena plaćanja na tekući račun građana, može se raditi o provjeri temeljem podnesene kaznene prijave i dr. No, isto tako, može se dogoditi da nadležna tijela neće provjeravati konkretno polaganje novca na tekući