Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Popunjavanje PDV obrasca

14.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.06.2.2 Popunjavanje PDV obrasca

Mira Ognjan mag.oec.

Članak:

Zadnje izmjene Pravilnika o PDV-u objavljene u Narodnim novinama broj 128/17 donose nadopune u popunjavanju PDV obrasca. Članak 178. stavak 1. točka 1 propisuje da je u PDV obrazac pod točku VIII.1. potrebno je upisati podatke o nabavi nekretnina, nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, prodaji osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavi i prodaji ostale dugotrajne imovine. U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.

Pitanje:

1)..... uključujući i nabavu dobara i usluga.....”

  1. znači li to da 50% račune za gorivo, održavanje i sl- također mjesečno prikazujemo u polju VIII.1?
  2. Kakav je status osobnih vozila u operativnom leasingu nabavljenih 2018, s obzirom da njih nema u imovini društva, već samo trošak mjesečnog korištenja, treba li 50% tog troška iskazivati po VIII.1

2) Osobno vozilo u operativnom leasingu od 7/2015. Pretporez nepriznat. Plaća u naravi se ne obračunava. Do 31/12/2017 troškovi 70/30

  1. Što ćemo s pretporezom koji nismo mogli priznati 2015 za osobno vozilo u operativnom leasingu za unaprijed plaćenu najamninu (sada se to sve zajedno nalazi na aktivnom vremenskom razgraničenjima i mjesečno knjiži u trošak). Možemo li sada dio tog pretporeza priznavati?
  2. Također, možemo li sada za to vozilo iz 2015 priznavati 50% pretporeza po mjesečnom računu za najam?

Za Vaše 1. pitanje mjerodavan je članak 178. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 79/13, 85/13,160/13 i 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17 i 128/17) koji propisuje da je u  PDV obrazac pod točku  VIII.1. potrebno je upisati podatke o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, prodaji osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavi i prodaji ostale dugotrajne imovine. U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, 143/14 , 115/16) uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.  

Pojednostavljeno rečeno zakonodavac želi temeljem podataka iz reda VIII.1.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: