danas je 6.7.2022

Input:

Porez na kuću za odmor

20.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.12.1.2 Porez na kuću za odmor

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza, kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uređen je Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16 i 101/17, dalje u tekstu: ZLP). Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor donošenjem poreznog rješenja za određenu godinu propisana je za pravne i fizičke osobe koji su vlasnici kuća za odmor koje se koriste povremeno ili sezonski.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna na čijem se području nalazi kuća za odmor. Porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor može donijeti upravno tijelo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nadležna ispostava Porezne uprave, ako je općina ili grad svojom odlukom prenijela na Poreznu upravu poslove utvrđivanja te naplatu navedenog poreza.

Ovisno o mjestu,