danas je 9.12.2021

Input:

Porez na nasljedstva i darove

23.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.22.1.1 Porez na nasljedstva i darove

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Porezni obveznik poreza na nasljedstva i darove su fizičke i pravne osobe koje na području RH naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove. Porezna osnovica, odnosno predmet oporezivanja je iznos gotova novca te tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica), kao i pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.

Porez na nasljedstva i darove dio je hrvatskoga poreznog sustava uređen Zakonom o lokalnim porezima, ali se u praksi rijetko plaća zbog brojnih propisanih iznimaka i oslobođenja. Riječ je o prihodu županija na čijem području je sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište nasljednika ili daroprimatelja. Ako daroprimatelj ili nasljednik nema sjedište, odnosno nema prebivalište i uobičajeno boravište u Hrvatskoj, porez je prihod županije na čijem je području sjedište ili prebivalište darovatelja, odnosno ostavitelja.

Nasljednik i daroprimatelj gotovine, novčane tražbine, vrijednosnog papira i pokretnine obveznik je poreza na nasljedstva i darove.

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 4% na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00