danas je 21.7.2024

Input:

Porez na promet nekretninama kod zamjene nekretnina

12.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.1.4 Porez na promet nekretninama kod zamjene nekretnina

Ivan Vidas, mag. oec.

Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema Zakonu o porezu na promet nekretnina. Promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Porezna stopa kod oporezivanja nekretnina iznosi 3 %. Ukoliko na nekretninu plaćate PDV, onda ne plaćate 3 % poreza na promet nekretninama.

Prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.

Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije li stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

U skladu s navedenim Zakonom. obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost