danas je 17.6.2024

Input:

Porezni tretman darovanja za zdravstvene potrebe

10.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.11.1.3 Porezni tretman darovanja za zdravstvene potrebe

Ivan Vidas, mag. oec.

Poslodavac može svojim radnicima neoporezivo isplatiti primitke propisane čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak.

Naglašavamo da porezni propis ne propisuje pravo radnika na primitke propisane navedenim Pravilnikom, već isključivo propisuje vrste i maksimalne neoporezive iznose, a poslodavci odlučuju hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke.

Naime, bitno je napomenuti kako materijalna prava radnika nisu regulirana Zakonom o radu, već se ta prava mogu urediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca nije propisano to pravo, radnik onda nema pravo na neoporezivi primitak temeljem Zakona o radu.

Međutim, ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije propisano to pravo, poslodavac može samostalno odlučiti želi li i kojim radnicima te u kojem iznosu isplatiti neoporezivi primitak i o tome sastaviti interni akt - Odluku o isplati.

Isplata primitaka iznad propisanih neoporezivih iznosa smatra se plaćom i podliježe plaćanju poreza na dohodak i obveznih doprinosa.