Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezni tretman montaže guma

19.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.01.2.4 Porezni tretman montaže guma

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor

Kupac iz druge članice EU koji je porezni obveznik (provjera Vies baze) kupuje gume i montira ih na vozilo. Fakturiramo im gume i uslugu montaže. Kakav je porezni tretman za navedeno?

Temeljem Vašeg upita shvaćam da se radi o kupnji/isporuci auto guma i njihovoj montaži na vozilo, koje se odvija u Hrvatskoj. Radi ispravnog poreznog tretmana ovaj događaj je potrebno razdvojiti na dvije zasebne transakcije i to:

  1. isporuka dobara (auto gume) unutar EU i
  2. obavljanje usluge montaže primatelju usluge iz druge članice EU. 

U skladu sa  čl. 8. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13-128/17 ugovornih strana.

Nadalje, prema čl. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13-115/16; nadalje Zakon o PDV-u), mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: