Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezni tretman porezne nekretnine u postupku ovrhe

21.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.2.2 Porezni tretman porezne nekretnine u postupku ovrhe

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Pitanje:

U članku 40. stavak 5. Zakona o PDV-u (od 01.01.2015. godine) navedeno je slijedeće: „Isporukom građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, prije prvog nastanjenja odnosno korištenja, ili isporukom kod koje od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine u smislu stavka 1. točke j) ovoga članka smatra se i isporuka rekonstruiranih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije isporuke veći od 50% prodajne cijene.”

U članku 72.b, stavak 5. i 6. Pravilnika o PDV-u određeno je da je isporuka nedovršenih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze kao što je roh-bau oporeziva PDV-om.

Slijedom navedenog, postavlja se pitanje, odnose li se navedene Zakonske odredbe iz članka 40. stavak 5. isključivo na isporuku građevina kod kojih je u trenutku isporuke postupak rekonstrukcije i dovršen, ili navedene odredbe treba primijeniti i na građevine kod kojih rekonstrukcija nije dovršena?

Odnose li se odredbe iz članka 72.b. stavak 5. i 6. isključivo na nedovršene građevine novogradnje, ili su iste relevantne i kod nedovršenih velikih rekonstrukcija (npr. za koje je izdana građevinska dozvola)?

Primjer: (prodavatelj i kupac su tuzemni porezni obveznici upisani u Registar poreznih obveznika za PDV u RH.) Započeta je građevinska rekonstrukcija stanova u 2014. godini temeljena je na građevinskoj dozvoli, ista je u 2014. godini prekinuta zbog financijskih problema investitora (dužnika) i nije dovršena do momenta isporuke (prodaja nekretnina u ovršnom postupku) 2018. godine. U razdoblju prethodne dvije godine prije isporuke u ovršnom postupku nije bilo troškova rekonstrukcije, međutim kupac je stekao stanove koji nisu dovršeni i kao takvi ne mogu biti nastanjeni.

Prema navedenom primjeru podliježe li predmetna isporuka nekretnina u ovršnom postupku oporezivanju PDV-om kao isporuka nedovršene građevine (primjena članka 75. st. 3. točka d) Zakona o PDV-u), ili je ista oporeziva porezom na promet nekretnina po tada važećoj stopi od 4%?

Kakav bi trebao biti ispravan porezni tretman kod eventualne daljnje isporuke predmetnih nekretnina, ukoliko se prodaju u istom stanju nedovršene rekonstrukcije godinu dana nakon stjecanja u ovršnom postupku?

Odgovor:

Porezni tretman prodaje nekretnine u postupku ovrhe je opisan u mišljenju Porezne uprave Broj klase:410-19/15-01/197, Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-1 koji niže dajem u cijelosti. Prema tom mišljenju se na prodaju nekretnine u postupku ovrhe primjenjuje prijenos porezne obveze prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost članak 75., stavak 3., točka d).

Kupac te nekretnine dalje prodaje tu nekretninu kao i svaku drugu nekretninu koju bi kupio, odnosno ovisi da li bi je stavio u upotrebu ili ne, da li je prošlo više od 2 godine od stavljanja u upotrebu, da li je on sam radio rekonstrukciju nekretnine u upotrebi ili je to nekretnina u pripremi, da li je prodaje fizičkom ili pravnoj osobi... Dakle, prethodne rekonstrukcije se ne odnose na kupca te se kupac ponaša prema toj nekretnini kao i prema svakoj drugoj nekretnini i donosi o njoj odluku prema svojoj volji a prema pažnji dobrog gospodarstvenika.

Mišljenje Porezne uprave:

„Ostvarivanje prava na odbitak poreza na dodanu vrijednost prilikom kupnje nekretnina

​Obzirom na učestale upite poreznih obveznika o ostvarivanju prava na odbitak poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) prilikom kupnje nekretnina prodanih u ovršnom postupku, jer na takvu isporuku nije primijenjen prijenos porezne obveze u nastavku vas obavještavamo o oporezivanju PDV-om u postupku ovrhe.

1. Prodaja nekretnina u postupku ovrhe

Od 1. siječnja 2015. godine PDV-a je sukladno članku 40. stavku 1. točkama j) i k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) oslobođena isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.

Iz navedene odredbe proizlazi da se od 1. siječnja 2015. PDV plaća na isporuke građevina ili njihovih dijelova koje nikada nisu bile nastanjene odnosno korištene uključujući zemljišta na kojem se nalaze, zatim na isporuke građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljišta na kojem se nalaze kod kojih od datuma prvog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: