danas je 5.2.2023

Input:

Porezno priznati i nepriznati troškovi Online razgovor

12.11.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1:  Jesu li kamate za zakašnjelo plaćanje računa (za robu ili uslugu) povezanim osobama porezno priznate ili ne?

Odgovor predavača: Nisu porezno priznate.

Pitanje 2:  Je li izdatak za cestarinu automobila u vlasništvu poduzeća porezno priznat trošak ili se dijeli na 30% nepriznat i 70% priznat?

Odgovor predavača: Iako postoje prijepori oko tog pitanja mišljenja sam da je cestarina 100% priznata jer je to naknada za korištenje javne površine.

Pitanje 3:  Može li dimnjačar kupiti bicikl koji vodi u dugotrajnoj imovini a da mu je amortizacija priznat trošak?

Odgovor predavača: Bicikl tretiramo kao vozilo za osobni prijevoz. 30/70.

Pitanje 4:  Pojašnjenje vezano uz kamate dioničara. Radi se o dugoročnom zajmu koji su dioničari dali društvu. vezano uz PD obrazac redni broj 15. Kamate knjižimo kao rezervaciju troškova po modelu koncesije. te kamate nisu dospjele ali ih knjižimo kao trošak. U prošloj godini u PD obrascu bile su na poziciju RB. 15. Uz to, sve ovo vrijeme kapital nam je do lipnja ove godine bio negativan. Da li to ima kakvog utjecaja?

Odgovor predavača: Članak 8. Zakona o Porezu na dobit - U kamate iz članka 7. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona spadaju i kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju, osim kamate po kreditima od financijskih organizacija. Porezno nepriznato.

Pitanje 5:  Da li se nabava osobnih automobila priznaje u reinvestiranu dobit?

Odgovor