Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Posebni postupak oporezivanja PDV-om putničkih agencija

7.8.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.02.2.4 Posebni postupak oporezivanja PDV-om putničkih agencija

dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Turistička agencija XY posluje u svoje ime i za svoj račun te primjenjuje posebni postupak oporezivanja. Turistička agencija bi nabavila osobna vozila i stavila bi ih na raspolaganje gostu. Kad gost koristi osobno vozilo od turističke agencije je li to redovni postupak oporezivanja? Gostu ću fakturirat i ugovoreni aranžman i korištenje vozila, hoću li ispostaviti jedan ili dva računa? Priznajem li 50% PDV-a kod računa za gorivo i sl.?

Posebni postupak oporezivanja, sukladno odredbi članka 91. stavak 1. Zakona o PDV-u Narodne novine broj 73/13 do 106/18, odnosi se na poslovanje putničkih agencija, ako posluju s kupcima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika za obavljanje usluga putovanja.

Člankom 61. stavak 2. Zakona o PDV-u, propisano je da porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, pri čemu se osobnim automobilima smatraju motorna vozila

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: