danas je 16.4.2024

Input:

Poslovni rashodi - Primjer

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.3.4 Poslovni rashodi - Primjer

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Skupina 433 amortizacija privremeno porezno nepriznati rashod (amortizacija iznad najviših porezno dopustivih stopa), koristi se prilikom knjiženja umanjenja vrijednosti imovine (s osnove svođenja na fer vrijednost) ili prilikom obračuna amortizacije po stopama koje su iznad porezno dopuštenih stopaPrema Zakonu o porezu na dobit, rashodi nastali usklađenjem vrijednosti dugotrajne imovine na niže privremeno su porezno nepriznati rashod te se iskazuju kao stavka uvećanja porezne osnovice (red.br. 18 PD obrasca - Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22 vjerodostojna dokumentacija

Vrijednosti ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu s vremenom prestaju biti tržišne i postaju povijesne. U novije vrijeme zbog koncepta očuvanja kapitala sve je češća upotreba primjene fer vrijednosti odnosno revalorizacija dugotrajne materijalne imovine za mjerenje dugotrajne imovine nakon početnog priznavanja. Fer vrijednost nije tržišna vrijednost, ali je ipak u uskoj vezi s tržištem, jer može, na primjer, biti i diskontirana vrijednost procijenjenih budućih dobitaka koje će imovina ostvariti prodajom. Iako izrazi fer vrijednosti i tržišna vrijednost nisu obvezno isti, između njih postoji vrlo mnogo zajedničkog, pa se često i poistovjećuju.Većina dugotrajne imovine se