danas je 24.1.2021

Input:

Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. Godine

20.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.21.1.3 Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. Godine

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine propisana je Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 146/12, 46/17, 70/20; dalje u tekstu: Pravilnik). Naime, krajem 2019. i početkom 2020. godine objavljene su nove odredbe članka 20.a i 20.b u sklopu poglavlja V.a navedenog Zakona, povezane s fiskalizacijom samoposlužnih uređaja, čija primjena počinje od 1. siječnja 2021. godine.

Navedenim člancima propisano je da je radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje gotovinom, obveznik fiskalizacije dužan fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Dakle, od 1. siječnja 2021. proširuje se obveza fiskalizacije na obveznike koji obavljaju prodaju putem samoposlužnih uređaja, a koji su do sada bili izuzeti od obveze fiskalizacije. I nadalje se kod samoposlužnih aparata ne mora izdavati račun, nego se fiskalizira podatak o prodaji. Radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom. Sukladno članku 20.b Zakona, obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Člankom 30.a stavkom 1. i 2. Pravilnika propisano je što se smatra samoposlužnim uređajem. Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona, pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji. Iznimno od prethodno navedenog, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj (to su primjerice samoposlužni uređaji koji se koriste radi naplate parkiranja na javnim površinama). Pravilnikom je propisano što se ne smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak prodaje. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je