danas je 16.4.2024

Input:

Postupak knjiženja za autogume prema novim izmjenama za 2018.

16.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zanima me postupak knjiženja za autogume prema novim izmjenama za 2018.g.

Primljen je račun za nabavku autoguma za osobni automobil u vlasništvu društva na ukupan iznos 2.500,00 kn (gume 2.000,00 kn + PDV 500,00 kn). Automobil koriste radnici društva samo za službene potrebe.

Odgovor:

U skladu s novim zakonskim odredbama, prema čl. 61. st. 2. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13-115/16) porezni obveznik ne može odbiti 50 % pret­poreza obračunanog za nabavu svih dobara i